Epost: terradesign.gbg@gmail.com

Tjänster

Våra tjänster

Tjänster

Komplett trädgårdsanläggning inklusive planering, markarbeten, stenläggningar, stentrappor, murar, plantering av träd, buskar, växter, gräsmatta.

Tjänster

Uppsättning av staket, plank.

Tjänster

Underhåll och skötsel av grönytor (gräs/häckklippning, ogräsrensning).

Tjänster

Renovering av trädgårdar.

Tjänster

Beskärning av träd och buskar.